Saksliste NMK Modum & Sigdal årsmøte 8/4-2021

Saksliste NMK Modum & Sigdal årsmøte 8/4-2021

Publisert av NMK Modum & Sigdal . den 01.04.21. Oppdatert 22.01.22.

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4. Behandle årsmelding og gruppeårsmeldinger fra Gokart, Rally, Bil, Motorcross og Drifting/racing
5. Behandle regnskap for 2020

   - Hovedregnskap samt undergruppe 
  - Kontrollkomiteens beretning

6. Behandle innkommende forslag og saker
7. Fastsette medlemskontingent 
8. Vedta budsjett for 2021
9. Behandle klubbens organisasjonsplan 
10. Valg