Saksliste NMK Modum & Sigdal årsmøte 23/3-23

Saksliste NMK Modum & Sigdal årsmøte 23/3-23

Publisert av NMK Modum & Sigdal . den 09.03.23.

 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede

 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

 4. Behandle årsmelding og gruppeårsmeldinger fra Gokart, Rally, Bil og Motocross.

 5. Behandle regnskap for 2022
  1. Hovedregnskap samt undergrupper
  2. Kontrollkomiteens beretning

 6. Behandle innkommende forslag og saker

 7. Fastsette medlemskontingent

 8. Vedta budsjett for 2023

 9. Behandle klubbens organisasjonsplan

 10. 10.Valg

 11. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

 12. Gi styret tillatelse til å sende fem delegater på landsmøte i NMK.