Klubbløp 1 26.06.21

Klubbløp 1 26.06.21

Publisert av Charlotte Evensen Fossen den 30.06.21. Oppdatert 01.07.21.
Vi minner om at dere som skal kjøre klubbløpet må ha betalt klubbmedlemsskapet og NMK Modum & Sigdal må stå på førerlisensen deres.

 Vi ønsker også at betalinger skjer over Vipps eller kort.