Årsmøte 2023

Årsmøte 2023

Publisert av NMK Modum & Sigdal . den 22.02.23. Oppdatert 27.05.23.

 

Til medlemmene i NMK Modum og Sigdal                                              

  22.02.2023, Prestfoss

 

Innkalling til årsmøte i NMK Modum og Sigdal 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i NMK Modum og Sigdal.

Årsmøtet avholdes 23.mars kl.18.30 på Sigdal Motorsenter.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 8.mars 2023 til post@nmkms.no  

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.nmkms.no

 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha gyldig betalt medlemskap i 2023, og ny medlemmer må ha hatt medlemskapet i min. 1.mnd, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til NMK Modum og Sigdal. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se NMK Modum og Sigdals lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan NMK Modum og Sigdal kontaktes på post@nmkms.no 

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen styret