St.Hanscrossen 2024 - Deltagermelding 2

St.Hanscrossen 2024 - Deltagermelding 2

Publisert av NMK Modum & Sigdal . den 18.06.24.
St.Hanscrossen 2024 – 4.runde Labancup Deltagermelding 2

Pkt. 2.5 Offisielle funksjonærer 
Linn Kristin Sundet og Lorena Karlsen går ut som jurymedlemmer. 
Inn som jurymedlem kommer Bodil Lyhus. Løpsleder 
Roy Petter Brenden 
18.06.2024