Saksliste årsmøte 9.mars 2024

Saksliste årsmøte 9.mars 2024

Saksliste NMK Modum & Sigdal årsmøte 9/3-24

 

 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle årsmelding og gruppeårsmeldinger fra Gokart, Rally, Bil og Motocross
 5. Behandle regnskap for 2023
  1. Hovedregnskap samt undergrupper
  2. Kontrollkomiteens beretning
 6. Behandle innkommende forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Vedta budsjett for 2024
 9. Behandle klubbens organisasjonsplan
 10. Valg
 11. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap