Saksliste NMK Modum & Sigdal årsmøte 8/4-2021

  • Utskrift

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4. Behandle årsmelding og gruppeårsmeldinger fra Gokart, Rally, Bil, Motorcross og Drifting/racing

5. Behandle regnskap for 2020

   - Hovedregnskap samt undergruppe 

       Kontrollkomiteens beretning

6. Behandle innkommende forslag og saker

7. Fastsette medlemskontingent 

8. Vedta budsjett for 2021

9. Behandle klubbens organisasjonsplan 

10. Valg