Saksliste årsmøte 9/6 - 2020

Saksliste NMK Modum & Sigdal årsmøte 9/6- 2020

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.

  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

  3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

  4. Behandle årsmelding og gruppeårsmeldinger fra Gokart, Rally, Bil, Motocross og Drifting/Racing

  5. Behandle regnskap for 2019.

    a) Hovedregnskap samt undergrupper

    b) Kontrollkomiteens beretning

6. Behandle innkommende forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta budsjett for 2020

9. Behandle klubbens organisasjonsplan

10. Valg

Ekstra informasjon