VM (klubbløp) 2019

Påmeldingen til årets VM er nå åpen, tilleggsregler, påmeldingsskjema og deltakerliste finner man på venstre side. 

Alle førere må skaffe 1 funksjonær ved påmelding. Navn og tlf nr på funksjonæren sendes på sms til Jeanette tlf: 48249111 samme dag som du melder deg på. Om en fører melder avbud etter påmeldingsfristen, må funksjonæren stille uansett. Dette er avgjørende for at vi får gjennomført løpet til glede for alle førere. Dersom ikke funksjonær kommer, må fører stille selv!

Årmøte og Saksliste

Årsmøte avholdes på motorbanen 06.03.2018 kl. 19.00

Saksliste finnes på her

I
nnkommende saker til Årsmøte finner du her

Ekstra informasjon