Deltakermelding 3

Deltakermelding 3

 

Oldboys vil bli kjørt selv om det er under 5 deltakere.

 

Sigdal, lørdag 7. september 2019

 

Løpsleder

Inge Tangen

 

 

 

Ekstra informasjon